Bëni kërkesë për Ambasadorin e Kampusit

Punoni me ne si Ambasador i Kampusit, për të ndihmuar shoqërinë për të gjetur zgjidhje për zgjidhjen e shpejtë dhe efikase të mosmarrëveshjeve, të vijnë të mësojnë me ne dhe të rriten me ne.

</s></s>

Ne jemi partner i zgjidhjes suaj, me ne mund të jeni në një mision për të lidhur shoqërinë me të ardhmen e mekanizmit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

Regjistrimi

Për të aplikuar për postin e Ambasadorit të Kampusit të MediateGuru, ju lutem gjeni kohë për të plotësuar informacionin më poshtë.

Yellow and Blue Students Volunteer Flyer