top of page
globe-296471_1280.png
MediateGuru's
Bordi Global Këshillëdhënës
globe-296471_1280.png

MediateGuru ka një Bord të larmishëm të Anëtarëve të bordit Këshillëdhënës nga e gjithë Globi, të cilët bashkohen dhe ofrojnë mentorimin dhe udhëzimin e tyre për organizatën dhe ndihmojnë MediateGuru në arritjen e qëllimit të tyre.

Ftesë për Bordin Këshillëdhënës

Ne po përulim duke ftuar Praktikimin Profesional ose një Akademik të shquar të konsiderojë të jetë një pjesë e bordit global të këshillimit të mediateguru.

</s></s>

Shënim:

1) Pozicioni do të jetë Nderi.

2) Këshilltarët e Nderuar do të kenë detyra të drejtojnë MediateGuru dhe të rregullojnë të ardhmen e industrisë ADR.

</s></s>

Për një Kushtetutë të detajuar të Bordit Këshillëdhënës, ju lutemi klikoni këtu

Formulari i Ftesës së Bordit Këshillimor

Për t'u regjistruar në Pozicionin e Këshilltarit të Nderit , ju lutemi gjeni kohë për të plotësuar informacionin më poshtë.

bottom of page